Oslo Miljøpris 2013

Hederlig omtale til Trine Johnsen

På Bymiljøkonferansen 2013 fikk Trine Johnsen, Oslo Elveforum, hederlig omtale i forbindelse med utdeling av Oslo Miljøpris 2013 mandag 10. juni i Oslo rådhus. Det var byråd Ola Elvestuen som foretok overrekkelsen. Her er juryens begrunnelse:

Femti skoler har adoptert et oslovassdrag – I 2013 kan Oslo feire, med Trine Johnsen som hovedaktør, at hele femti skoler har inngått avtale om å adoptere en del av et oslovassdrag. Trine Johnsen har en brøkstilling som betales av Oslo Elveforum og Oslo Omland Friluftsråd. Hennes innsats i Elveadopsjonsprosjektet og ellers i sitt engasjement for å ivareta og styrke Oslos blågrønne struktur går langt utover det hun rekker i betalt arbeidstid. Hun har vært og er aktiv i frivillig arbeid blant annet gjennom foreninger som Østmarkas venner og Oslo elveforum og prosjekter som Miljøprosjekt Ljanselva og oppbyggingen av Sagstua lærings- og opplevelsessenter. I tillegg har hun bidratt i en rekke publikasjoner om byens vassdrag. Hun har et vinnende vesen og har siden tidlig på 80-tallet brukt sitt engasjement til å «vinne venner for vann».

Dette innlegget ble publisert i Ljanselva-blogg. Bokmerk permalenken.