Velkommen til årsmøte

Oslo Elveforum avholder årsmøte onsdag 14. mars 2018
i driftsbygningen på Abildsø gård, Enebakkveien 210, 0680 Oslo

Kollektivt: Buss 70 til Alleen holdeplass eller T-banen (Bergkrystallen) til Ryen eller Manglerud holdeplass. Ca. 3 minutter å gå fra Alleen holdeplass og 15 minutter fra T- bane.

Med bil: Innkjøring fra Plogveien. Parkering på gården. Driftsbygningen ligger ved parkeringsplassen før hovedbygningen.

Tidsplan:

17.00 – 17.45: Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, orienterer om Besøkssenter våtmark Oslo – Bakkehavn ved Østensjøvannet og Lilløyplassen ved Storøykilen på Fornebu.  Der land møter vann – utforskning og læring om dyre- og plantelivet i bynær våtmark. Bakgrunn, organisering og aktiviteter.

18.00 – 18.30: Byrådssekretær Daniel Rees (MDG) taler om Oslos miljøutfordringer

18.30 – 19.00: Enkel bevertning.

19.00: Oslo Elveforums leder, Per Østvold, åpner årsmøtet.

Forslag til saksliste for årsmøtet:

  1. Konstituering A. Godkjenning av innkalling og saksliste. B. Valg av møteleder og sekretær. C. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.
  2. Årsberetning for 2017.
  3. Regnskap for 2017, herunder revisors rapport.
  4. Budsjett 2018.
  5. Valg.
    A. Valgkomiteen legger fram sin innstilling på leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
    B. Valg av valgkomite.

Samtlige medlemsgrupper oppfordres til å stille med minst to personer.

Påmelding sendes til: post@osloelveforum.no

Last opp sakspapirene

Velkommen!

Dette innlegget ble publisert i Arrangementer. Bokmerk permalenken.