Vellykket årsmøte i Oslo Elveforum

Årsmøtet ble holdt i ærverdige Havesalen på Frogner Hovedgård. Se flere bilder nederst.

Oslo Elveforum avholdt årsmøte onsdag 13. mars 2019 med vel 30 deltakere fra de ti elvegruppene og fra Østensjøvannets Venner.

Før årsmøtet inviterte Frognerelvens Venner til en guidet vandring fra tidligere Thunes Mek. Værksted i Drammensveien og opp Frognerelvdalen til Frognerparken. Frognerelvens Venner jobber iherdig for å få gjenåpnet også den nederste delen av elven, dvs. ned til Frognerkilen.

Trello is a collective organization application that can be used to buy a gift from a mutual friend, organize a surprise party or to make a presentation or a file to many. With this application, you will be able, from your smartphone or tablet, create tables grouping “cards” for each task that you need to accomplish and you could look here to check it on plagiarism and share them with your classmates or your working pair. Checklists for where you are working, comments for communicating with your classmates (with quick answers from the notifications bar), and even photos and videos can be added to your different maps. Google Drive is the most famous tool, but certainly the most complete in terms of collaborative work. The application, preinstalled on all Android devices linked to a Gmail account, allows you to create and share documents (Docs), tables (Sheets) or presentations (Slides). Each participant, if the creator of the file allows it, can make changes, but also annotate, all on mobile or web browser. The changes appear in real-time and the documents can benefit from offline access, but also export to various formats. An indispensable, free and multiplatform.

Årsmøtet gikk gjennom de ordinære årsmøtesakene, slik som årsberetning, regnskap, budsjett og valg.

Per Østvold (Akerselva) ble gjenvalgt som leder, mens Sidsel Andersen (Hovin) ble valgt som ny nestleder. Tidligere nestleder Julie M. Løddesøl stilte ikke til gjenvalg.

Etter årsmøtet består styret av følgende:

Per Østvold, leder – Akerselva

Sidsel Andersen, nestleder – Hovinbekken

Ellen Jacobsen, kasserer – Mærradalsbekken

Amund Kveim – Østensjøvannet

Trine Johnsen – Ljanselva

Vidar Berget, Alnaelva

John Tibballs – Lysakerelva

Bo Wingård – Lysakerelva og Bærum Elveforum

Varamedlemmer

  1. vara: Øyvind Fjeld – Frognerelven

2. vara: Frithjof Funder – Ellingsrudelva – gjenvalg

3. vara: Gerd Harriet Lindeberg – Hoffselvens

4. vara: Harald Lundstedt- Gjersjøelven. – gjenvalg

Rådgivergruppe med møterett

Karsten Sølve Nilsen – Hovinbekken

Are Eriksen- Akerselva, Hovinbekken og Alna

Ida Fossum Tønnessen – Mærradalsbekken

Leif Dan Birkemo – Østensjøvannet

Unni Eriksen – Frognerelven

Leif Bertnes – Ljanselva

Ulf Fredriksen

Kontakter:

Fiskeinteressene: Hjalmar Eide og Knut Vadholm

Velkontakter: Eivind Bødtker

Valgkomite:

Leif Bertnes

Bo Wingård

Sidsel Andersen

Årsmøteoppnevnt sekretær:

Anna Birkeland Olerud

Revisor:

BDO A/S

Dette innlegget ble publisert i Arrangementer. Bokmerk permalenken.