PBE vil overkjøre bystyrets reguleringsplan for Bispekilen

Oslo Elveforum har i et brev av 18. oktober 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling påpekt at Plan- og bygningsetaten (PBE) har planer om å overkjøre bystyrets reguleringsplan for Bispekilen.

Oslo Elveforum anbefalte i brev av 15. mai 2017 til byutviklingsbyråden at Bispekilen utformes i samsvar med kart og bestemmelser for S-4724, kun med noen få og små justeringer, i all hovedsak grunnet konstruksjonsmessige forhold.

Vi foreslo følgende utforming av Bispekilen i partiet mellom Rostockgata og Kong Håkon 5.s gate:

  • Sjøen bør trekkes så langt inn i Bispekilen som mulig rent konstruksjonsmessig.
  • Vest for Kong Håkon 5.s gate bør det anlegges et vannspeil på nøyaktig samme kotenivå som vannspeilet i Middelalderparken øst for Kong Håkon 5.s gate.
  • Vannspeilet bør ha en dybde på minst 1 m og bør utformes slik at laks og sjøørret kan vandre fra sjøen i Bispekilen opp i dette vannspeilet, videre inn i Middelaldervannspeilet via eksisterende rør under Kong Håkon 5.s gate, og opp i Alnaelva.
  • Vannspeilet vest for Kong Håkon 5.s gate bør avsluttes med et loddrett vannfall ned i Bispekilens sjøområde ca. 20 m vest for Kong Håkon 5.s gate. Vannfallet skal visualisere spranget på 3,65 m mellom sjønivået i middelalderen og i dag i form av et klart brudd mellom de to vannflatene.
  • Det bør etableres trapper vestover fra Kong Håkon 5.s gate både ned til trebrygge langs nordsiden av vannkilen og ned til trebrygge langs sørsiden av vannkilen, og ramper med universell utforming østover fra Rostockgata ned til de samme trebryggene langs nordsiden og sørsiden av vannkilen. Jf. at § 7 i reguleringsbestemmelsene for Bispekilen stiller krav om både to trapper og to ramper.
  • Bredden på trebryggene bør økes fra 2 m til 4 m slik at det på de ytterste to meterne av trebryggene, som legges horisontalt og får trapper opp til Rostockgata i vest, kan tilrettelegges både for sittemuligheter og ilandstigning fra båter, slik § 7 i bestemmelsene krever.
  • Trebryggene på nordsiden og sørsiden av vannkilen bør knyttes sammen med ei trebrygge på tvers av kilen, lagt bak vannfallet.
  • For å slippe rekkverk langs fortauet i Kong Håkon 5.s gate kan høydeforskjellen mellom fortau og vannspeil gjerne tas opp i form av en slak skråning, slik som vist på lengdesnittet i landskapsplan Q-02.
  • For å redusere nivåspranget mellom gangarealet oppe på kaikanten og rampene inne i selve kilen langs nordsiden og sørsiden av Bispekilen kan hele høydeforskjellen mellom Rostockgata og Kong Håkon 5.s gate gjerne tas opp i form av trapper over en kort strekning helt i øst mot Kong Håkon 5.s gate, slik BYA og OSU har foreslått.

En utforming av Bispekilen i tråd med ovenstående ligger etter Oslo Elveforums syn så tett opptil intensjonene bak detaljreguleringsplanen at løsningen bør kunne behandles som byggesak. Dersom BI vil unngå at utformingen av Bispekilen skal måtte behandles som en plansak, bør BI legge seg tett opptil Oslo Elveforums løsningsforslag, dvs. langt nærmere gjeldende reguleringsplan for Bispekilen.

Les hele brevet her.

Dette innlegget ble publisert i Uttalelser og merket med . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *