Forfatterarkiv: Admin

Småhusplanen

Oslo Elveforum hovedinntrykk er at forslaget til småhusplan vil føre til en betydelig forbedring. Det å se trær, vegetasjon og vann som en levende sammenheng, er helt nødvendig for å kunne få til en reell bedring av bymiljøet for både … Les videre

Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Miljøaktivist og vegviser

En samtale med Frithjof Funder Tekst: Per Østvold – Hvordan gikk det til at du, som vokste opp i et pent møblert hjem på beste Ullern i Oslo, tok del i den ulovlige Mardølaaksjonen i 1970? Jeg spør Frithjof Funder … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Vellykket årsmøte

Oslo Elveforum avholdt årsmøte den 17. mars på Bånkall gård med 25 deltakere fra elve- og bekkegruppene. Alnaelvas Venner var vertskap. Før årsmøtet ble deltakerne invitert til en guidet tur langs Tokerudbekken med oppmøte på Vestli t-banestasjon. Vidar Berget var … Les videre

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Ny kartbrosjyre for Lysakerelva

Den 9. mars på et godt besøkt møte i Samfunnshuset Vest på Røa lanserte Bærum Elveforum og Lysakervassdragets Venner (LvV) en kartbrosjyre for Lysakerelva. Kartet viser turveiene langs hele elva fra Bogstadvannet til redningsselskapets brygge på Sollerud. Det var LvV … Les videre

Skrevet i Lysakerelva | Merket med | Legg igjen en kommentar

Løft blikket og se hva som er mulig og ønskelig!

– Oslos elver og bekker er under kontinuerlig press, særlig av utbyggingsinteresser. Vi ser at politikere, til tross for sine uttalte gode intensjoner, stadig lar utbyggerinteressene få igjennom prosjekter som bryter avstandsgrensene som skal beskytte vassdragene. Tydelige råd og motstand … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Styringsdokument for elve- og bekkeåpninger på høring

Det er en politisk målsetning å gjenåpne lukkede bekke- og elvestrekninger i Oslo kommune der dette er mulig. Dette er viktig for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by. Ved … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Oslo Elveforum ber byråd instruere PBE om vernesoner langs vassdrag

I et brev til byråd Hanna E. Marcussen (MDG) av 17. november 2021 ber Oslo Elveforum og Hoffselvens Venner om at byråden instruerer Plan- og bygningsetaten (PBE) om håndhevelse av de byggefrie sonene på 20 og 12 meter langs byens … Les videre

Skrevet i Hoffselven, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Alnas historiske elveløp bør markeres i Loallmenningen

I høymiddelalderen (1130–1350) hadde Alna sitt utløp i sjøen der hvor Middelaldervannspeilet ble etablert ved siste årtusenskifte. I 2013 vedtok bystyret at Alna skal gjenåpnes fra Kværnerbyen til Middelaldervannspeilet innen 2020, men gjenåpningen av elva lar dessverre vente på seg. … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Mudringen av Holmendammen må fullføres!

– Hvis mudringen stopper opp før jobben er gjort, bør det bli en politisk oppvask, sier Bjørn Alstad Wangen. Han leder Holmendammens Venner, og har kjempet i snart femti år for at Oslo kommune skal mudre og vedlikeholde dammen. I … Les videre

Skrevet i Hoffselven | Merket med | Legg igjen en kommentar

Blågrønne verdier må få større oppmerksomhet

Kulturmiljømeldingen er et bra dokument, men mangler oppmerksomhet om de blågrønne kvalitetene, påpeker Oslo Elveforum i sitt høringssvar av 25. august 2021. Meldingen ble lagt fram av Byantikvaren i mai 2021. Kulturmiljø er det nye samlebegrepet for kulturminner, kulturmiljø og … Les videre

Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar